לפרטים: 1-599-501070

Menu

אחריות

הבהרות וחידודים בנושא אחריות על אופנים
האחריות לאופניים אותם אנו מוכרים.
בין אם מדובר באופני הרים או אופני כביש, חשוב להבין שהאופניים אשר מתגלגלים מתחת לרוכב עומדים בפני עומסים ולחצים רבים המתבטאים בהפעלת כוח רב מרגלי הרוכב אל מערכת ההילוכים (שרשרת, גלגלי שיניים ומעבירי הילוכים) והגלגל האחורי, זעזועים שעוברים דרך המזלג אל השלדה, זעזועים אשר נבלעים ע”י הגלגלים ועוד.
בנוסף, נפילות והתרסקויות תוך כדי רכיבה הן דבר שכיח מאוד וגם בדרך זו ניתן לפגוע באופניים.
עומסים אלה מגבירים את שחיקת החלקים ועייפות החומר. התוצאה- בלאי ולעיתים קריסה של הרכיבים ו/או השלדה.
חשוב
על מנת למנוע מצבים מסוכנים של פציעה כתוצאה משבירת שילדה, יש להשתמש באופניים בהתאם ליעוד המקורי שלהם. אם הינך רוכב פרירייד אל תרכוב עם אופני XC אוALL MOUNTAIN.
דעו את צרכיכם כרוכבים ורכשו אופניים מתאימים לצרכים אלה.

האחריות  הניתנת על אופני GIANT
חברת בנדא ספורט בע”מ היא היבואנית הבלעדית של המותג GIANT (להלן: “היבואן”).
האחריות ניתנת ע”י היצרן ולא ע”י היבואן. היבואן הוא הצינור המקשר בין הלקוח ליצרן ואין לו נגיעה להחלטה הסופית אם מדובר במקרה הנכנס תחת הגדרת אחריות אם לאו.

ליבואן אין יכולת השפעה על החלטת היצרן.
האחריות ניתנת אך ורק לרוכש המקורי, וכנגד הצגת חשבונית קניה מחנות המורשת למכור את האופניים דלעיל.

האחריות אינה ניתנת להעברה!
הוראה זו היא מנחה בענף האופניים ונכונה לכל היצרנים.

אחריות על שלדה
סדקים ושברים
אחריות על השלדה (אופני כביש, שטח XC/TRAIL/All Mountain) הינה ל-5 שנים כנגד פגמי יצור.

חריגאחריות לשנה עבור שלדות אופני פרירייד / DH (GIANT GLORY, FAITH).
האחריות כוללות סדקים ושברים שנוצרו שלא כתוצאה מתאונה אלא כתוצאה משימוש סביר באופניים וכן שימוש אשר הולם את יעוד האופניים.
מהו פגם יצור?
פגם אשר נוצר בזמן תהליך היצור של השלדה, אם בעקבות מלאכת יצור רעועה או כשלון תכנוני או קריסת החומר, ולאחר תקופה מתגלה הפגם. הפגם יכול להופיע בצורת סדק, שבר וכו’.
לא תינתן אחריות:
* לאופניים שבעליהם אינו הרוכש המקורי (יד ראשונה).
* לאופניים אשר עברו תאונה.
* לאופניים אשר בוצע בהם שימוש שלא בהתאם לייעודם המקורי (לדוגמא, רכיבת פרירייד עם אופני XC).
* לאופניים אשר בשל תחזוקה לא הולמת ו/או הרכבה של חלקים שלא באמצעות סוכן מורשה, נפגמו.
*לסדק כשל שנוצר כתוצאה מהתקנה לא נכונה של מוט האוכף בשלדה,
מוט האוכף יותקן בהתאם למגבלה המצוינת עליו, אין להעלות את מוט האוכף מעבר למגבלה.
*אופניים שהוחלף להם בולם קדמי או אחורי שלא תואם את הוראות היצרן, יבטל לאלתר את האחריות על כל השלדה
* לאופניים אשר נפגעו כתוצאה מתפעול לא נכון.
* עיקום ו/או שבירת “האוזן” של מעביר ההילוכים האחורי אינם נכללים במסגרת האחריות.
צבע
אחריות כנגד פגמי צבע שנוצרו בזמן היצור למשך שנה מיום הקניה.
האחריות אינה כוללת נזקים שנוצרו כתוצאה מתאונה ו/או נפילה כגון שריטות, שפשופים, נפילות צבע ופגמים אחרים, כתוצאה מהשימוש הרגיל של האופניים, בזמן ו/או לאחר הרכיבה.
* לא תינתן אחריות על צבע שניזוק ו/או התקלף כתוצאה משימוש של חומרי ניקוי לא מתאימים ו/או יעודים לאופניים.
* לא תינתן אחריות על שילדה ו/או צבע בגין קורוזיה או חלודה שנוצרה במהלך השנים. קורוזיה היא תופעה הנובעת בשל מליחות גבוהה הנגרמת כתוצאה מקרבה לים ו/או מהזעה מוגברת של הרוכב. תחזוקה לא ראויה של הרוכב, כגון אי ניקוי הזיעה ושימון חלקים רגישים, תגביר קורוזיה ותגרום לפגמים. המלצתנו לרוכבים בעלי הזעה מוגברת היא לשמור על ניקיון האופנים ולנגבם מזיעה לאחר כל רכיבה!

חלקים
אחריות כללית כנגד פגמי יצור למשך שנה מיום הקניה. האחריות אינה כוללת בלאי סביר כתוצאה משימוש רגיל של האופניים של צמיגים, פנימיות, מיסבים, כבלים וכו’. לדוגמא, שחיקה של צמיגים או צירים מרכזיים לאחר שימוש של מספר חודשים הינה בלאי סביר.
האחריות אינה כוללת פגמים עקב שימוש לא סביר, תאונות, מכות, תיקונים לא הולמים וכיו”ב.
שימו לב! אחריות זו קיימת אצל כל חברות האופניים ומגיעה מיצרני החלקים!
חשוב!
במקרה של תקלות בבולמים אשר הגיעו מורכבים על האופניים- האחריות ניתנת ע”י היבואן של הבולמים המייצג אותה בישראל, במסגרת תנאי האחריות של חברת הבולמים הנ”ל.
אחריות על בולמים אינה ניתנת ע”י יבואן האופניים!
כיצד זה משפיע עליכם כלקוחות? 

למעשה, זה כמעט ולא משפיע! במקרה של תקלה בבולם יש להעביר את האופנים ו/או הבולם לחנות בה נרכשו האופנים. משם יועבר הבולם אל יבואן הבולמים ו/או יבואן האופנים שיעביר אותם בעצמו ליבואן הבולמים לשם טיפול ו/או תיקון ו/או החלפה.
בולמים במסגרת אחריות מטופלים אך ורק ע”י היבואן ו/או מעבדת תיקונים מורשית של יבואן הבולמים.
בולם אשר לא יטופל ע”י יבואן הבולמים ו/או מעבדה מוסמכת מטעמו, יאבד את האחריות.
כללי
* לעיתים החלק ו/או השלדה המוחלפת במסגרת אחריות, יהיו שונים מהמקוריים. הסיבה לכך נעוצה בשינויים הטכנולוגים הרבים בענף האופניים. במקרים כגון זה, יוחלף הפריט בפריט מקביל באיכותו לפריט המקורי.
* לעיתים, במקרים של החלפת שלדות אופני הרים מסוג שיכוך מלא בדגם חדיש יותר, תידרש תוספת תשלום בשל חלקים אשר אינם מתאימים לשלדה החדשה. חלקים אלו כוללים: בולמים אחוריים, מעבירי הילוכים קדמיים, חבקים למוט אוכף, מוט אוכף ועוד.
* כאשר מוחלפת שלדה ו/או חלק במסגרת אחריות, הלקוח עשוי להידרש לתשלום בגין עבודת המכונאי, הובלה וכיו”ב על פי שיקול דעת היבואן.
שיקול דעתו של היבואן הינו בלעדי ומוחלט. אי תשלום מצד הלקוח יגרום להסרת האחריות בגין הליקויים האמורים.

איך זה מטופל
כל בקשה להחלפת רכיב שלדה במסגרת אחריות מטופלת באופן אינדיבידואלי, ומועברת ישירות אל היצרן בחו”ל לצורך אישור הבקשה.
ההחלטה בדבר תוקף אחריות מתקבלת בלעדית ע”י היצרן בחו”ל.
כל רכיב הינו יעודי ותואם את הדגם המבוקש, ואינו מבוסס על מלאי שוטף של היבואן ו/או היצרן.

היבואן יעשה ככל שביכולתו לקדם את החלפת הרכיב הפגום, במסגרת מגבלותיו.
היבואן לא יישא באחריות לאיחורים באספקת הרכיב הפגום אשר אינם בשליטתו ונבעו מגורמים זרים כגון עיכוב ביצור הרכיב, עיכוב במשלוחים ימיים ו/או אוויריים או בזמני שחרור מהמכס.
אחריות בגין אופניים שנקנו בחו”ל:
היבואן אינו מחויב להעניק אחריות, כפי שמצוין לעיל, עבור אופניים אשר נקנו מחוץ לגבולות ישראל.
היבואן מחויב לעמוד בדרישות האחריות אך ורק עבור האופניים אשר מכר הוא ישירות או באמצעות מפיצים מורשים ללקוחות בישראל.