לפרטים: 1-599-501070

Menu

משאבה_CONTROL TOWER 1 FLOOR PUMP

חזרה


• ביג 2.5 "מד
• ידית גורפת ארגונומי עם אחסון inflator הכדור
• אוטומטי ראש במבטא מתכת ולחצן שחרור לחץ
דירוג 160psi •
חבית פלדה • וcontruction הבסיס

המפרטים, צבעים, והזמינות של המוצרים יכולים להיות נושאים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. למידע על זמינות ומחירים, אנא צור קשר עם קמעונאים בעיר / המדינה שלך.

תמונה
תמונה