לפרטים: 1-599-501070

Menu

משאבה_CONTROL TOWER 3 FLOOR PUMP

חזרה


• 2 "מד
• שסתומים בראש אוטומטי
• דירוג 160psi
חבית אלומיניום • ובסיס פלסטיק
כלול inflator כדור מחט •

המפרטים, צבעים, והזמינות של המוצרים יכולים להיות נושאים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. למידע על זמינות ומחירים, אנא צור קשר עם קמעונאים בעיר / המדינה שלך.

תמונה